Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap tajuk Taharah; Solat; Puasa; zakat; Haji dan Umrah; Munakahat; Muamalat; Jinayat; dan Peranan Individu Terhadap Perlaksanaan Ibadah.

This course focuses on the Taharah; Solat; Puas; Zakat; Haji and Umrah; Munakahat; Muamalat; Jinayat; and the Role of Individuals Against the Implementation of Ibadah.