Kursus ini meliputi kaedah mengenali keteraturan; kaedah menulis dan penghayatan karakter Cina .

 

本课程内容主要概括字理识字原则,写字教学的方法与技巧,以及书法作品的评阅与鉴赏。


Kursus ini merangkumi ilmu berkenaan penggubalan kurikulum bahasa Cina sekolah rendah; perkembangan kurikulum; penaktifan dan pelaksanaan kurikulum serta isu dan cabaran yang sedang dihadapi berkenaan penggubalan dan pelaksanaan kurikulum.

本课程内容概括小学语文课程的基本理念、任务,及其发展与演变,解读各项教学目标及各项教学实施建议,并探讨语文教师应具备的素养,以及如何促进教师的专业成长。


Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran mengarang, format menulis karangan dan kaedah memeriksa dan mengulas karangan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro.
本课程涵盖写话与写作教学的基本理论和实践。课程内容包括写作的基本技巧与理论、教师在写作指导中的角色、作文批改与评讲,以及各种不同类型的作文的写作指导。课程要求包括课例研究、作文教学的设计、模拟教学、反思与改进教学等。

Kursus ini merangkumi ilmu dan kemahiran perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca bahan sastera dan bahan bukan sastera dalam buku teks Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Pelajar akan didedahkan dengan kebolehan untuk menghuraikan dan mengulas karya sastera dan bukan sastera. Simulasi pengajaran dibuat untuk setiap jenis teks yang terpilih.

本课程涵盖文学体和实用体文章的辨析,并借助不同文体的文章进行阅读教学。课程内容包括文体辨析,阅读教学的过程与方法,课例研究,以及进行阅读教学的设计与模拟教学。课程亦包括课外阅读的方法探讨与指导。

Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep, ciri-ciri, dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. Penulisan karya sastera kanak-kanak juga diperkenalkan.

本课程涵盖儿童文学基本理论及其发展概述,探讨儿童文学的类型与艺术特点,并选择各类型的儿童文学作品,以引导学生仔细阅读和细心品味。

Kursus ini merangkumi perbincangan pelbagai teori, konsep dan prinsip pembelajaran bahasa Cina, teknik-teknik asas pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina, peranan dan kod etika guru, cara-cara untuk perkembangan profesionalisme guru dan juga kesihatan mental guru.

本课程涵盖多项语文学习基础理论和语文教学技能,并探讨语文教师应有的职责和素养,如何促进专业成长,以及保持教师的心理健康。