Panduan Membuka Kursus Pensyarah

Panduan Buka Kursus [PENSYARAH]

 1. Sediakan Proforma kursus anda sebagai rujukan bagi maklumat yang perlu dilengkapkan.
 2. Lengkapkan:
  • Full name / Nama lengkap : "KodKursus"<space>"Nama Kursus"<space>"-" <space>"Nama Unit"<space>"::"<space>"[InitialNamaPensyarah]"
  • Short name / Nama singkat : "KodKursus-InitialPensyarah"
  • Summary / Penjelasan : Maklumat ringkas yang jelas berkaitan kursus online anda.
 3. Supporting Information to help the administrator evaluate this request: Nyatakan perkara yang dapat membantu pihak pengurus sistem menyediakan kursus anda.
   • Antara maklumat yang perlu dimasukkan ialah siapakah kumpulan sasaran kursus ini dan adakah kursus ini perlu diurus oleh rakan pensyarah yang lain – namakan pensyarah berkenaan jika berkaitan.
   • Jika perlu, boleh juga masukkan permintaan, sama ada kursus ini perlu disediakan dalam bentuk social format, topic format atau weekly format, serta bila kursus akan dibenarkan untuk langganan/pendaftaran pelajar.
 4. Segala maklumat ini boleh dibuat pindaan atau penambahan (oleh tuan/puan sendiri) setelah kursus tuan/puan diaktifkan.
 5. Cth pengisian maklumat:

 

Last modified: Monday, 21 January 2013, 12:24 PM