• Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat melalui pengalaman sebenar melaksanakan Penyelidikan Tindakan di sekolah dengan tujuan penambahbaikan amalan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga sebagai persediaan kepada pelajar ke arah menjadikan Penyelidikan Tindakan sebagai satu amalan dan sebahagian daripada tanggungjawab guru di sekolah.

Skip Navigation

Navigation