• Kursus ini berfokuskan teori huraian bahasa, teori pemerolehan bahasa, pengaplikasian strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengaplikasian kaedah pengajaran dan pembelajaran, pengaplikasian pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengaplikasian pengisian kurikulum, pendidikan keselamatan jalan raya (PJKR) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, pengaplikasian strategi rancangan mingguan pendekatan modular bertema, rancangan pengajaran harian berdasarkan pendekatan modular bertema dan pengaplikasian strategi pengajaran dan pembelajaran dalam simulasi pengajaran modular bertema.
Skip Navigation

Navigation