UNIT M
  • Kursus ini mendedahkan pelajar kepada menganalisis sistem pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas merdeka, mensistesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperolehi pemahaman tentang dasar pendidikan di Tanah Melayu. Kursus ini juga merumuskan perkembangan pendidikan guru di Malaysia dalam usaha memartabatkan profesion guru dan memberi pandangan terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia dari 1970-an hingga kini.
Skip Navigation

Navigation