UNIT K : AMBILAN JANUARI 2012

 • Kursus ini mendedahkan pelajar kepada menghuraikan peranan seni dalam pendidikan, menjelaskan konsep asas dalam seni visual, muzik dan pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar didedahkan juga mengenai merancang, mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka, mengalami dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak. Kursus ini juga mengenai mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain dan mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni.
 • Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan, persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. Pelajar didedahkan terlebih dahulu kepada pelbagai teori pembelajaran untuk memperlihatkan kaitannya dengan penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga membincangkan konsep asas dan jenis-jenis penilaian yang sesuai digunakan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
 • Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang teori-teori yang boleh digunakan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). Pengetahuan tentang pelbagai jenis sumber yang boleh digunakan untuk menjadikan p & p PSK lebih berkesan dan menarik diberikan supaya pelajar dapat menggunakannya kelak. Penilaian dalam PSK dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai PSK diaplikasikan melalui kursus ini.
 • Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang teori-teori yang boleh digunakan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). Pengetahuan tentang pelbagai jenis sumber yang boleh digunakan untuk menjadikan p & p PSK lebih berkesan dan menarik diberikan supaya pelajar dapat menggunakannya kelak. Penilaian dalam PSK dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai PSK diaplikasikan melalui kursus ini.
 • Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang teori-teori yang boleh digunakan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). Pengetahuan tentang pelbagai jenis sumber yang boleh digunakan untuk menjadikan p & p  PSK lebih berkesan dan menarik diberikan supaya pelajar dapat menggunakannya kelak. Penilaian dalam PSK dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai PSK diaplikasikan melalui kursus ini.

 • Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

   

  This course discusses concepts, theories, practices and development  of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources.

 • Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

   

  This course discusses concepts, theories, practices and development  of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources.

 • Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

   

  This course discusses concepts, theories, practices and development  of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources.

 • Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.