Kursus ini merangkumi konsep asas dalam pendidikan kesihatan, falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan; konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum; stail pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan; amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. 

This course covers the basic concepts in health education, its philosophy, objectives, history and curriculum of health education, learning styles, methods and approaches in teaching health education as well as micro teaching.