Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengaplikasikan Seni dalam Pendidikan  dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di sekolah rendah. Komponen seni visual, muzik, dan pergerakan yang terkandung dalam kursus ini dapat membantu membina kepekaan persepsi, apresiasi, kesedaran estetik, pemikiran kreatif, dan imaginatif melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan sesuai dengan keperluan murid sekolah rendah.

இப்பாடப்பகுதியானது எழுத்தியல், சொல்லியல், தொடரியல் ஆகிய இலக்கணக் கூறுகளை ஆராய்ந்து புரிந்து கொண்டு கைவரப் பெறவும் இவற்றைச் சரியாகப்  பயன்படுத்தவும் வலியுறுத்துகிறது.

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menghayati nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika serta menghargai sastera Tamil klasik seperti mana yang terkandung dalam kursus