Kursus ini memberi pendedahan mengenai pengenalan Seni dalam Pendidikan; kanak-kanak, deria dan seni; pelaksanaan aktiviti mengenal irama, warna, dan ruang; pengetahuan dan kemahiran asas seni dalam pendidikan; pengendalian aktiviti meneroka, memperoleh pengalaman, dan ekspresi melalui seni serta aplikasi dan pengurusan aktiviti P&P dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.
 
本课程学习内容包括艺术教育概论;儿童、感官与艺术;节奏、颜色与空间;艺术教育的视觉艺术、音乐与肢体活动;探索、体验和表达艺术;艺术教育与小学华文教学。
 

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pengenalan Seni dalam Pendidikan; kanak-kanak, deria dan seni; pelaksanaan aktiviti mengenal irama, warna, dan ruang; pengetahuan dan kemahiran asas seni dalam pendidikan; pengendalian aktiviti meneroka, memperoleh pengalaman, dan ekspresi melalui seni serta aplikasi dan pengurusan aktiviti P&P dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.
 
本课程学习内容包括艺术教育概论;儿童、感官与艺术;节奏、颜色与空间;艺术教育的视觉艺术、音乐与肢体活动;探索、体验和表达艺术;艺术教育与小学华文教学。
 

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pengenalan Seni dalam Pendidikan; kanak-kanak, deria dan seni; pelaksanaan aktiviti mengenal irama, warna, dan ruang; pengetahuan dan kemahiran asas seni dalam pendidikan; pengendalian aktiviti meneroka, memperoleh pengalaman, dan ekspresi melalui seni serta aplikasi dan pengurusan aktiviti P&P dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.
 
本课程学习内容包括艺术教育概论;儿童、感官与艺术;节奏、颜色与空间;艺术教育的视觉艺术、音乐与肢体活动;探索、体验和表达艺术;艺术教育与小学华文教学。
 

Kursus ini mengkaji konsep dan objektif kurikulum Bahasa Cina, strategi pengajaran dan
pembelajaran, pengajian sukatan pelajaran, mengaplikasi strategi pengajaran dan
pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina, dan juga mereka bentuk
rancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif kemahiran bahasa.
 
本课程内容概括小学语文课程的基本理念和任务,其发展及演变,解读各项教学目标,以及各项教学实施建议。

Kursus ini mengkaji konsep dan objektif kurikulum Bahasa Cina, strategi pengajaran dan
pembelajaran, pengajian sukatan pelajaran, mengaplikasi strategi pengajaran dan
pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina, dan juga mereka bentuk
rancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan objektif kemahiran bahasa.
 
本课程内容概括小学语文课程的基本理念和任务,其发展及演变,解读各项教学目标,以及各项教学实施建议。

Kursus ini meliputi kaedah mengenali keteraturan dan kaedah menulis serta penghayatan
karakter Cina .
 
本课程内容主要概括字理识字原则,写字教学的方法与技巧,以及书法作品的评阅与鉴赏。