Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat pendedahan tentang Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil Sekolah Rendah kepada pelajar yang mengikuti PISMP serta mengkaji Sukatan Pelajaran tersebut. Kursus ini memberi fokus kepada peningkatan kefahaman berkaitan kemahiran bahasa berpandukan Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil sekolah rendah.


Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memberi pendedahan tentang kaedah pengajaran komponen sastera Tamil dan melatih pelajar untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran sastera Tamil yang berkesan.