Kursus ini ditawarkan kepada pelajar supaya mereka dapat menjadi guru yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan berkaitan pemakanan dan kesihatan mempamerkan amalan pemakanan sihat dalam kehidupan seharian serta dapat membantu orang lain merangka program pemakanan sihat sepanjang masa


Kursus ini ditawarkan kepada pelajar supaya mereka dapat menjadi guru yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan berkaitan pemakanan dan kesihatan mempamerkan amalan pemakanan sihat dalam kehidupan seharian serta dapat membantu orang lain merangka program pemakanan sihat sepanjang masa

Kursus ini ditawarkan kepada pelajar supaya mereka dapat menjelaskan prinsip dan merancang program pendidikan kesihatan persekitaran dalam menyelesaikan isu-isu kesihatan persekitaran serta mempamerkan ciri-ciri kebolehan bekerja berpasukan

Kursus ini bertujuan supaya pelajar dapat pengetahuan dan kemahiran permainan bola baling, menguasai kemahiran kerja perpasukan, mengamalkan nilai profesional, sikap dan etika yang tinggi, memilki kemahiran penyelesaian masalah serta kemahiran kepimpinan.

Kursus ini bertujuan supaya pelajar dapat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan berketrampilan secara profesional dalam PENDIDIKAN KESELAMATAN, menguasai kemahiran kerja perpasukan, mengamalkan nilai profesional, sikap dan etika yang tinggi, memilki kemahiran penyelesaian masalah serta kemahiran kepimpinan.Kursus ini bertujuan supaya pelajar dapat pengetahuan dan kemahiran permainan bola baling, menguasai kemahiran kerja perpasukan, mengamalkan nilai profesional, sikap dan etika yang tinggi, memilki kemahiran penyelesaian masalah serta kemahiran kepimpinan.


Kursus ini ditawarkan kepada pelajar supaya mereka dapat menjadi guru yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan berkaitan pemakanan dan kesihatan mempamerkan amalan pemakanan sihat dalam kehidupan seharian serta dapat membantu orang lain merangka program pemakanan sihat sepanjang masa

 


Kursus ini ditawarkan kepada pelajar supaya mereka dapat berupaya menjelaskan dan membezakan antara fungsi anatomi dan fisiologi manusia selaras dengan hasil pembelajaran kursus dan objektif pendidikan jasmani. Pelajar mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan pengalaman amali ke atas kesan senaman bagi peningkatan prestasi fizikal dan sukan.

Kursus ini bertujuan supaya pelajar dapat pengetahuan dan kemahiran permainan bola baling, menguasai kemahiran kerja perpasukan, mengamalkan nilai profesional, sikap dan etika yang tinggi, memilki kemahiran penyelesaian masalah serta kemahiran kepimpinan.