BTMB3033E Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil - P2 :: SK

WAJ3131 Persatuan - UNIT P3 :: LSS

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengetahui, memahami dan menguasai serta 

memperkembangkan ilmu dan kemahiran dalam aktiviti berpersatuan seperti berikut: 

1.  Menghuraikan  definisi,  konsep,  etika,  identiti    dan  pengurusan  sesuatu  persatuan 

     berdasarkan maklumat daripada pelbagai sumber  secara pembentangan. 

2.  Menghasilkan  kertas  cadangan  penubuhan  persatuan  mengikut  tatacara  dan  kaedah 

     standard persatuan.      

3.  Menyediakan  laporan  individu  pelaksanaan  satu  aktiviti  yang  dirancang  secara 

     berkumpulan. 

PAKK3373 Pengurusan Kecemasan Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak - P3 :: JAR


Kursus ini bertujuan supaya pelajar dapat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan berketrampilan secara profesional dalam PENDIDIKAN KESELAMATAN, menguasai kemahiran kerja perpasukan, mengamalkan nilai profesional, sikap dan etika yang tinggi, memilki kemahiran penyelesaian masalah serta kemahiran kepimpinan.


PAKK3223 Bimbingan dan Asuhan Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak - P3 :: AJ