Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menghasilkan inovasi berbentuk digital dalam pengajaran dan pembelajaran bagi bidang Bahasa Tamil dengan menggunakan alat-alat digital yang sesuai.    


இப்பாடத்தின்வழி, கற்றல் கற்பித்தலில் மாணவர்கள் இலக்கவியல் புத்தாக்க மூலங்களைப் பயன்படுத்தும் திறம் பெற்று புத்தாகப் பொருளை உருவாக்கி மதிப்பிடுவர்.

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai secara mendalam pengetahuan dan kemahiran berkaitan bahasa Tamil.