Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami reka bentuk kurikulum sains sekolah rendah dan memperolehi kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah.


Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memahami reka bentuk kurikulum sains sekolah rendah dan memperolehi kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah.

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memperolehi pengetahuan dam kemahiran dalam pengurusan alam sekitar untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan di sekolah.

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat memperolehi pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan alam sekitar untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan di sekolah.