Kursus ini merangkum sistem angka, asas nombor; nombor perdana dan nombor gubahan; pola nombor; nombor modular dan petak ajaib; nombor nisbah dan nombor bukan nisbah.

This course encompasses numeration systems; number bases; prime and composite numbers; modular numbers and magic squares as well as rational and irrational numbers.

Kursus ini merangkum menaakul secara matematik; penyelesaian masalah matematik; aplikasi penaakulan dalam Nombor dan Operasi; aplikasi penaakulan dalam Sukatan dan Geometry serta aplikasi penaakulan dalam Statistik.

This course encompasses mathematical reasoning; mathematical problem solving; application of reasoning in Number and Operations; application of reasoning in Measurement and Geometry as well as application of reasoning in Statistics.

Kursus ini merangkum tabii matematik, sejarah perkembangan kurikulum Matematik di Malaysia, pengajian kurikulum Matematik serta trenda dan isu dalam kurikulum Matematik.

This course encompasses the nature of mathematics, the development of Mathematics curriculum in Malaysia, Mathematics curriculum studies, as well as trends and issues in Mathematics curriculum.

Kursus ini merangkum tabii matematik, sejarah perkembangan kurikulum Matematik di Malaysia, pengajian kurikulum Matematik serta trenda dan isu dalam kurikulum Matematik.

This course encompasses the nature of mathematics, the development of Mathematics curriculum in Malaysia, Mathematics curriculum studies, as well as trends and issues in Mathematics curriculum.

Kursus ini merangkum pembelajaran matematik berkesan, pengajaran Nombor dan Operasi, Pecahan serta Perpuluhan, pengajaran Nisbah, Kadaran dan Peratus, pengajaran Wang dan pengajaran masalah bercerita.

This course encompasses the effective learning of mathematics, teaching of Numbers and Operations, Fractions and Decimals, teaching of Ratio, Proportion and Percentages, teaching of Money and the teaching of word problems.

Kursus ini merangkum pembelajaran matematik berkesan, pengajaran Nombor dan Operasi, Pecahan serta Perpuluhan, pengajaran Nisbah, Kadaran dan Peratus, pengajaran Wang dan pengajaran masalah bercerita.

This course encompasses the effective learning of mathematics, teaching of Numbers and Operations, Fractions and Decimals, teaching of Ratio, Proportion and Percentages, teaching of Money and the teaching of word problems.