Kursus ini membincangkan konsep kemahiran belajar, pengurusan pembelajaran dan kemahiran perolehan dan pengurusan maklumat. Kandungan kursus merangkumi tiga komponen: kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam institusi pengajian tinggi. Cara-cara menggunakan perisian komputer dan sistem pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar. Aspek-aspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agar pelajar dapat membuat persediaan menghadapinya.

Kursus ini membincangkan konsep kemahiran belajar, pengurusan pembelajaran dan kemahiran perolehan dan pengurusan maklumat. Kandungan kursus merangkumi tiga komponen: kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam institusi pengajian tinggi. Cara-cara menggunakan perisian komputer dan sistem pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar. Aspek-aspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agar pelajar dapat membuat persediaan menghadapinya.

Kursus ini membincangkan konsep kemahiran belajar, pengurusan pembelajaran dan kemahiran perolehan dan pengurusan maklumat. Kandungan kursus merangkumi tiga komponen: kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam institusi pengajian tinggi. Cara-cara menggunakan perisian komputer dan sistem pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar. Aspek-aspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agar pelajar dapat membuat persediaan menghadapinya.

Kursus ini membincangkan konsep kemahiran belajar, pengurusan pembelajaran dan kemahiran perolehan dan pengurusan maklumat. Kandungan kursus merangkumi tiga komponen: kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam institusi pengajian tinggi. Cara-cara menggunakan perisian komputer dan sistem pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar. Aspek-aspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agar pelajar dapat membuat persediaan menghadapinya.Kursus ini membincangkan konsep kemahiran belajar, pengurusan pembelajaran dan kemahiran perolehan dan pengurusan maklumat. Kandungan kursus merangkumi tiga komponen: kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam institusi pengajian tinggi. Cara-cara menggunakan perisian komputer dan sistem pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar. Aspek-aspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agar pelajar dapat membuat persediaan menghadapinya.Kursus ini membincangkan konsep kemahiran belajar, pengurusan pembelajaran dan kemahiran perolehan dan pengurusan maklumat. Kandungan kursus merangkumi tiga komponen: kemahiran literasi maklumat, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dan kemahiran pengurusan diri sebagai siswazah dalam institusi pengajian tinggi. Cara-cara menggunakan perisian komputer dan sistem pengurusan maklumat didedahkan bagi meningkatkan keupayaan belajar. Aspek-aspek pentaksiran dan menangani masalah pembelajaran juga dibincangkan agar pelajar dapat membuat persediaan menghadapinya.

Kursus ini memberi fokus kepada konsep dan amalan teknologi pengajaran. Pelajar akan memperoleh pengetahuan dan kefahaman tentang pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran.   Pelajar akan mengaplikasikan kemahiran teknikal dalam menghasilkan media pengajaran yang berkualiti dan berkesan serta mengurus media   dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan cekap.

 

This course focuses on conceptual and practical aspects of instructional technology. Students will acquire knowledge and understanding on selecting, producing, utilizing and evaluating instructional media. Students will apply technical skills in producing quality and effective instructional materials and managing instructional media and resources efficiently.