Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran komunikasi yang

meliputi kemahiran dalam komunikasi lisan dan bukan lisan.