PSK 3102 TEORI PEMBELAJARAN, SUMBER DAN PENILAIAN DLM PSK - K17 :: [SVS]
(PSK 3102 TEORI PEMBELAJARAN, SUMBER DAN PENILAIAN DLM PSK - K17 :: [SVS])

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang teori-teori yang boleh digunakan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). Pengetahuan tentang pelbagai jenis sumber yang boleh digunakan untuk menjadikan p & p  PSK lebih berkesan dan menarik diberikan supaya pelajar dapat menggunakannya kelak. Penilaian dalam PSK dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai PSK diaplikasikan melalui kursus ini.