SCES3052 Seni Dalam Pendidikan - R9 :: [HWJ]
(SCES3052 - R9 :: [HWJ])

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengaplikasikan Seni dalam Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains di sekolah rendah. Komponen seni visual, muzik, dan pergerakan yang terkandung dalam kursus ini dapat membantu membina kepekaan persepsi, apresiasi, kesedaran estetik, pemikiran kreatif, dan imaginatif melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan sesuai dengan keperluan murid sekolah rendah.