SCES3023 Kimia Bukan Organik - R9 :: HWJ
(SCES3023 :: HWJ)

Kursus ini merangkumi beberapa topik kimia bukan organik iaitu berkaitan sifat fizik dan kimia unsur Kumpulan 1, Kumpulan 2, Kumpulan 13 hingga Kumpulan 18 dan unsur peralihan dalam Jadual Berkala serta kegunaan logam dan bahan moden dalam kehidupan seharian.