BMMB3043 Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah - UNIT Q1 :: [NLA]
(BMMB3043 - UNIT Q1 :: [NLA])

Kursus ini mentafsirkan Kurikulum Standard Bahasa Melayu Sekolah Rendah (KSSR), organisasi kandungan, kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, aspek seni bahasa, aspek tatabahasa, pengisian kurikulum sebagai kemahiran bernilai tambah, strategi pengajaran dan pembelajaran, kepelbagaian sumber dan bahan.