SCES3203 Kimia Am - UNIT QSC-1 :: [HWJ]
(SCES3203 - UNIT QSC-1 :: [HWJ])

Kursus ini merangkumi bidang kimia bukan organik, kimia fizikal dan kimia organik iaitu sifat fizik dan sifat kimia unsur dalam Jadual Berkala, konsep elektrokimia, sebatian alkil halida, alkohol , aldehid dan keton serta kegunaan elektrolisis dalam kehidupan seharian.