EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN - K3 :: [RAN]
(EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN - K3 :: [RAN])

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.