GCI1022- Cabaran dan Isu Semasa Dunia - P1 :: NHS
(GCI1022- Cabaran dan Isu Semasa Dunia - P1 :: NHS)

Kursus ini menghuraikan mengenai isu-isu semasa dunia seperti isu politik, konflik dunia, ekonomi, dan isu-isu global serta membincangkan cabaran-cabaran dunia terhadap negara dan langkah-langkah untuk menanganinya.