WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan - K6 :: PLL
(WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan - K6 :: PLL)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada menghuraikan peranan seni dalam pendidikan, menjelaskan konsep asas dalam seni visual, muzik dan pergerakan sebagai cara menghubungkaitkan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar didedahkan juga mengenai merancang, mereka bentuk dan melaksanakan aktiviti meneroka, mengalami dan mengekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-kanak. Kursus ini juga mengenai mengaplikasikan aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan dalam pelbagai mata pelajaran yang lain dan mengamalkan nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni.