PSK 3102- TEORI PEMBELAJARAN, SUMBER DAN PENILAIAN DLM PSK - K14 :: NHS
(PSK 3102- TEORI PEMBELAJARAN, SUMBER DAN PENILAIAN DLM PSK - K14 :: NHS)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan, persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. Pelajar didedahkan terlebih dahulu kepada pelbagai teori pembelajaran untuk memperlihatkan kaitannya dengan penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga membincangkan konsep asas dan jenis-jenis penilaian yang sesuai digunakan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.