EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN - K17 :: [SR]
(EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN - K17 :: [SR])

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang teori-teori yang boleh digunakan dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK). Pengetahuan tentang pelbagai jenis sumber yang boleh digunakan untuk menjadikan p & p PSK lebih berkesan dan menarik diberikan supaya pelajar dapat menggunakannya kelak. Penilaian dalam PSK dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai PSK diaplikasikan melalui kursus ini.